ساخت مجدد محصولات

 محصولات قابل سفارش،طراحي و ساخته شده توسط برند هاتف ساعتچي ميباشد.شمادرصورت به فروش رفتن اين محصولات ميتوانيد سفارش خود را با مشخصات همان محصول و قيمت همان روز ثبت نماييد.در اين نوع سفارش مبلغ به صورت كامل دريافت ميشود و طي مدت ٧-١٥ روز كاري محصول ساخته شده و به شما تحويل داده خواهد شد.مزيت پرداخت كامل براي خريدار در اين نوع سفارش ،مبلغ پرداختي ميباشد كه به قيمت طلا و دلار در روز سفارش محاسبه ميشود و در صورت افزايش قيمت طلا و ارز در روزهاي آتي ،خريدار ملزم به پرداخت مبلغ بيشتر نخواهد بود. ممكن است پس از ساخت محصول اوزان طلا و سنگ كار شده تفاوت ناچيزي داشته باشد در اين صورت مابه التفاوت مبلغ چه از طرف فروشگاه چه از طرف خريدار محاسبه خواهد شد .اين مسئله تغييري در كيفيت روند خريد شما عزيزان ايجاد نخواهد كرد.