مجله تخصصی طلا و جواهرات

اطلاعات و دانستی های دنیای شگفت انگیز جواهرات

ورود به مجله

فروشگاه آنلاین طلا و جواهر هاتف ساعتچی

تاریخچه ما

در روزگاری که جهان چشم به پیروزیهای ناپلئون بناپارت دوخته بود؛ فتحعلی شاه از فرماندهی بزرگ فرانسوی درخواست کرد تا گروهی از بهترین تاجران و متخصصان را نزد او فرستد.در میان افرادی که به فرمان ناپلئون راهی ایران شدند، مهارت دو برادر سوییسی در طراحی و ساخت ساعت، چنان بود که شاه قاجار برای تعمیر ساعت موردعلاقه اش تنها به آن دو اعتماد کرد و پس از آن نیز در ستایش هنرشان، به آنها لقب ساعتچی داد.وقتی برادر بزرگتر به سوئیس برگشت، آق بابا استادکار اول دربار شد و تصمیم گرفت خانواده ی جدیدی را برای خود بنا کند. این نقطه شروعی بر دودمان بلند ساعتچی ها بود.در پایان دوران قاجار، ساعتچی ها عرصه ی پادشاهی را برای درک و فهم هنر خود تنگ و کوچک دیدند و با برگزیدن اصالت بر ثروت، راه خود را از دربار جدا کردند.در همان سال، نخستین فروشگاه ساعتچی در بازار تهران افتتاح شد و تا اوایل دهه هفتاد، همه ی خانواده را تحت یک نام مشترک نگاه داشت. به این ترتیب میراث گران بهای "آق بابا" سینه به سینه از پدر به پسر به ارث رسید.در این میان هاتف پسر سوم حاج هادی ساعتچی که مجذوب حرفه ی اجدادی اش بود، دراندیشه طرحی نو برای تجارت کهن خانوادگی خود افتاد.
ادامه...