اين مجموعه شامل محصولات موجود در ويترين شعبات ميباشد كه در صورت موجودي شما ميتوانيد از وبسايت به صورت آنلاين خريداري نماييد و يا در صورتي كه حضوري به شعبات مراجعه نماييد و محصول ويترين را انتخاب كرده باشيد، در هر شعبه اپراتور وبسايت ميتواند هم زمان براي شما يك اكانت ايجاد كند وشما محصول را در شعبه به صورت آنلاين خريداري فرماييد و درجا از تمام   سرویس ها وتخفيفات خريد آنلاين بهره مندشويد.برای اطلاعات بیشتر با سفیران ساعتچی در دفتر وبسایت ارتباط برقرارکنید.